Biznes, Ekonomia

Jak złożyć swój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Posted On Lipiec 16, 2021 at 3:39 pm by / No Comments

Aby rozpocząć procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Jak go przygotować?

Kiedy można ogłosić upadłość jako konsument?

Upadłość konsumencka pozwala osobie zadłużonej na łatwiejsze pozbycie się ciążących na niej zobowiązań. Dzięki niej można łatwiej spłacić długi, uniknąć egzekucji prowadzonej przez komornika i zachować część majątku.

Żeby upadłość konsumencka Katowice została ogłoszona, konieczne jest spełnienie trzech zasadniczych wymogów:
– status konsumenta – nie można prowadzić działalności gospodarczej
– niewypłacalność – brak możliwości do spłaty długów
– złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką – formularz

Do zapoczątkowania procedury należy wypisać wniosek o upadłość konsumencką i przekazać go do sądu.

Wniosek wypisuje się na urzędowym formularzu, który można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i znaleźć na innych witrynach internetowych.

Jak wypisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość można wypisać odręcznie albo na komputerze. Wniosek składany jest do sądu w dwóch egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje, które zostały w nim zawarte.

Przykładowe załączniki do wniosku o upadłość konsumencką:
– umowy, których dotyczą długi
– wezwania do zapłaty
– postanowienia o egzekucji komorniczej
– zaświadczenie o zarobkach
– dokumenty dotyczące stanu zdrowia

Do wniosku należy też dodać potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Dane do wykonania przelewu można znaleźć na stronie sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *